Monthly Archives: November 2008

Första världskriget och svenskens världssyn

Första världskriget ses idag som en meningslös, tragisk konflikt där alla var offer. Men medan kriget pågick var en sådan tolkning långtifrån den enda. I Lina Sturfelt avhandling, Eldens återsken, undersöker hon hur den stora katastrofen formade svenska föreställningar om … Continue reading

Posted in Non-fiction, Publications | Tagged , , | Leave a comment