Monthly Archives: June 2009

Valet i Iran inger hopp

Oavsett valutgången har den intensiva och oförutsägbara valrörelsen visat att det finns hopp om den politiska utvecklingen i Iran, skriver Rouzbeh Parsi i dagens Sydsvenskan.

Posted in Articles, Publications | Tagged , | Leave a comment