Monthly Archives: August 2009

Ett ofullständigt erbjudande

Olof Beckman recenserar boken “An Imperfect Offering – Humanitarian Action For the Twenty-First Century” av James Orbinski. Om den humanitära interventionens vara eller inte vara har han kommit till samma slutsats som nästan alla andra. Nationella intressen gör regelmässigt att … Continue reading

Posted in Reviews | Tagged , , | Leave a comment