Grunden till grymhet skapas i vardagslivet

Professor Hans Ingvar Roth skriver om Ondskans rötter i dagens SvD. Genom att betrakta grymhet som något exotiskt och kopplat till enskilda individer missar vi de ondskefulla tendenser som finns i vår närmiljö. Lösningen är snarare politisk än medicinsk.

Linjen som skiljer gott från ont går visserligen tvärs igenom varje människohjärta, som Alexander Solzjenitsyn så träffande uttryckte det i ”Gulagarkipelagen”. Men vissa människor har betydligt lättare än andra att träda över denna linje och utveckla grymma beteenden i en rad olika situationer – allt beroende på deras aktuella levnadsomständigheter, livshistorier och ”naturliga” förutsättningar.

Grunden till grymhet skapas i vardagslivet

This entry was posted in Articles and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s