Monthly Archives: September 2010

En sanningskommission för romer i Sverige?

Dr. Maria Ericson Artikeln bygger, när inget annat anges, på min underlagsrapport till Delegationen för romska frågor: Ericson, Maria. Rapport angående en eventuell sanningskommission för romer och resande/resanderomer i Sverige Denna underlagsrapport har citerats eller på andra sätt använts på … Continue reading

Posted in Articles | Leave a comment

Seyla Benhabib on Migration and Human Rights

Posted in Uncategorized | Leave a comment