Monthly Archives: January 2012

The Rights Bearing Subject in Early Modern European Rights Discourses- Class, Gender, and Colonialism

Hjärtligt välkomna till symposium arrangerat av Mänskliga rättigheter, numera tillhörande historiska institutionen! Vi avslutar vår serie symposier om rättighetsdiskurser i tidigmodern tid med ett arrangemang om rättighetssubjektet, med fokus på genus, klass och kolonialism. Vem är mänsklig nog att ha … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Om de duktiga MR-tjejerna och att våga vara en slacker

Detta inlägg vill jag tillägna de fantastiska kvinnor som är mina kursare och vänner. Ni är otroligt duktiga och kommer på ert osjälviska vis uträtta mycket stort inom vårt fält och bidra till att göra världen en bättre plats. Eftersom … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments