Tribunal 12

Vi vill tipsa om teaterprojektet Tribunal 12 som har för avsikt att kartlägga det moraliska, juridiska och politiska ansvar som Europas stater borde ta för flyktingar, asylsökande och migranter. Den 12 maj kommer tribunaler om 12 timmar att iscensättas runt om i Europa. Tribunalerna består av olika sessioner som var och en lägger fram bevis för att Europas stater bryter mot mänskliga rättigheter när det gäller gränskontroller, asylprocesser, odokumenterade migranter, förvar och deportationer. Närmsta tribunal äger rum i Malmö.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s