Monthly Archives: March 2012

Podcasts from the one-day symposium on Mary Wollstonecraft: Philosophy and Enlightenment

On the 23 February 1792 Mary Wollstonecraft published A Vindication of the Rights of Woman, a book that has become a milestone in the history of political philosophy and one of the founding texts of feminist political thought. On the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Våldets väsen

Den 21 februari presenterade Christopher Collstedt sin kommande bok Våldets väsen för forskarseminariet i mänskliga rättigheter. I blickfånget för studien står diskurser kring militärens våld mot civilbefolkningen i 1600-talets Sverige, men projektets syfte är inte enbart att göra ett viktigt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment