Våldets väsen

Hans Ulrich Franck – Szene aus dem 30jaehrigen Krieg

Den 21 februari presenterade Christopher Collstedt sin kommande bok Våldets väsen för forskarseminariet i mänskliga rättigheter. I blickfånget för studien står diskurser kring militärens våld mot civilbefolkningen i 1600-talets Sverige, men projektets syfte är inte enbart att göra ett viktigt historiskt bidrag utan också att tillvarata historiens samhällskritiska potential och historisera samtida diskurser kring militärt våld mot civila.

I den andan tog Collstedts presentation avstamp i den moderna humanitärrättens grundläggande distinktioner: våld/civilisation, stridande/icke-stridande, militärt/civilt. Istället för att betrakta dessa komponenter av den moderna dikursen om militärt våld mot civila som naturliga och eviga menar Collstedt att deras härkomst kan sökas i de epistemologiska, politiska och juridiska omvälvningar som ägde rum under 1600-talet. Under den här perioden skedde en explosionsartad breddning och fördjupning i talet om militärt våld mot civila som bland annat resulterade i att den svenska krigslagstiftningen präglades av allt skarpare gränser mellan olika typer av våld och mellan vad som klassades som militärt och civilt.

Boken förväntas utkomma under hösten 2012.

LINDE LINDKVIST

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s