Det brinner i Rosengård igen

Vår studentpublikation, Best of MRS, är nu inne på sin tredje upplaga. Under de kommande veckorna kommer vi att presentera utdrag ur de enskilda artiklarna här på bloggen. Nedanför utdragen finns en länk till en PDF-fil som innehåller fulltextversioner av samtliga artiklar. Först ut är Gustav Perssons artikel Det brinner i Rosengård igen. Gustav skriver om mediabevakningen av kravallerna i Rosengård under december 2008. Han använder det fallet för att belysa på vilket sätt “nyhetsjournalistiken behandlar konflikter i samhället och vilka konsekvenser det kan få för oss som medborgare i vårt politiska handlande.”

______________________________________

[…] Det finns flera olyckliga inslag i rapporteringen från kravallerna i Rosengård. Journalistiken brister i sin kritiska granskning av myndigheternas hanterande av situationen och levererar en obalanserad rapportering. Oroväckande är hur tendenserna vid oroligheter av det här slaget är slående lika oavsett av vilken anledning eller var de tar plats. Från London fick vi veta att det var kriminella gäng som av girighet plundrat butiker på skor och vattenflaskor. I Rosengård fick ungdomar och kriminella element ”tillfälle” att slåss mot polisen. Förklaringarna är ytliga och på gränsen till absurda men vi som läsare verkar accepterar det. Kanske eftersom rapporteringen helt saknar en inbjudan till nyfikenhet och upplysning till vidare förståelse av vad som skulle kunna ligga bakom dessa våldsamma och ovälkomna uttryck. 

Intresset för fredliga demonstrationer är så lågt i de breda nyhetsmedierna att demonstrationer blir värderade som nyheter först när våld uppstår. Lugna demonstrationer och protester försvinner gärna under nyhetsradarn. Det är svårt att se hur demoniseringen av våldsverkare gynnar det offentliga samtalet. Nyhetsmedierna borde istället sträva efter ökad förståelse genom att inte frysa ut vissa perspektiv, och inkludera flera röster från olika fält. I rapporteringen om Rosengård använder man sig bara vid ett tillfälle av en källa från Universitetsmiljön. På samma sätt är det en klen tröst för den samlade förståelsen för händelserna i Storbritannien att se sociologen Zygmunt Bauman i Svenska dagbladet förklara händelserna på ett sätt som frångår den dominerande ytliga rapporteringen. Det är trots allt ofta i den vardagliga och aktuella rapporteringen vi ser händelserna som mest intressanta. Med det sagt, är det inte av särskild betydelse att se akademiker som centrala källor men de bidrar trots allt till ökad förståelse, men de gör det tillsammans med röster från civilsamhälle, myndigheter och politiker.

Att i medierna negligera den politiska praktikens roll som förklaring av social oro är att bakbinda våra, samhällets händer och våra möjligheter att göra något meningsfullt åt den sociala oro som bidrar till våldsyttringar. Skildringen av samhällets problem som något som i grunden inte går att förändra genom politiken gör att vi pacificeras politiskt. Vi accepterar förklaringen att våldsamma beteenden inte går att förklara och som ligger i våldsverkarens natur. Det enda som återstår då är statens tvångsmedel att med långa fängelsestraff skjuta den brinnande sociala oron framför sig en kortare period. Mediernas roll i skapandet av förståelse för konflikter i samhället är central. Vi kan inte själva utforska alla situationer och behöver således medierna som våra ögon och öron runt om i den värld vi har rätt att vara med att utforma. Finns inte verktygen för att förstå samhället så begränsas också våra möjligheter att delta.

Läs hela artikeln i PDF-format 

This entry was posted in Student essays. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s