Monthly Archives: September 2012

UR Samtiden : Mänskliga rättigheters historia

Under de årliga Humanist- och teologdagarna på Lunds universitet arrangerade vi på MRS ett samtal mellan Lena Halldenius, Dan-Erik Andersson och Linde Lindkvist på temat “Vanor och ovanor i historieskrivningen om mänskliga rättigheter”. Samtalet knyter an till vårt pågående forskningsprojekt Challenging … Continue reading

Posted in Events, Lectures | Leave a comment