UR Samtiden : Mänskliga rättigheters historia

Under de årliga Humanist- och teologdagarna på Lunds universitet arrangerade vi på MRS ett samtal mellan Lena Halldenius, Dan-Erik Andersson och Linde Lindkvist på temat “Vanor och ovanor i historieskrivningen om mänskliga rättigheter”. Samtalet knyter an till vårt pågående forskningsprojekt Challenging the Human Rights Tradition (CHARTA).

Samtalet som ägde rum den 23 mars bandades av UR Samtiden och finns tillgängligt på UR Play fram till och med den 30 juni 2017 (!).

This entry was posted in Events, Lectures. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s